Najnowsze aktualności

Nasi we władzach Związku

Dnia 25 maja odbył się w Warszawie zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Związku Tenisowego.

Nowym prezesem został Krzysztof Suski .

W nowym zarządzie reprezentantem Śląska jest członek naszego klubu Stanisław Churas.Członkiem komisji rewizyjnej natomiast jest prezes ŚZT i d/s sportowych naszego klubu Dariusz Łukaszewski.

Gratulujemy!

Wróć