Najnowsze aktualności

Wyjaśnienie Prezezsa Dariusza Łukaszewskiego.

W prasie i mediach ukazały się informacje o mojej fakturze na rzecz PZT...
Chcę poinformować,że dotyczyła ona Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży ,która odbyła się w lipcu tego roku w Bytomiu.
Jako dyrektor turnieju, byłem z ramienia klubu Górnik Bytom wyznaczony do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia tej dużej imprezy,gdyż
posiadam licencje PZT dyrektora turnieju i od wielu lat prowadzę imprezy na bytomskich kortach.
W tym roku ministerstwo sportu [po raz pierwszy!] przydzieliło organizację OOM Polskim Związkom Sportowym, dotacja ministerstwa została przekazana na konto PZT.
Związek natomiast [będąc faktycznie jedynie pośrednikiem i nadzorcą] przelał środki do klubu Górnik[ zgodnie z wcześniej uzgodnionym preliminarzem] na podstawie faktur wystawionych przez organizatora [za wynajem obiektu ] i pracowników turnieju.
Moja faktura dotyczyła mojej pracy w Bytomiu, a nie spraw bezpośrednio związkowych.
Nie zdawałem sobie sprawy ,że będąc dyrektorem turnieju w Bytomiu ,działam niezgodnie ,w myśl ustawy o sporcie ,z prawem.
Jeszcze w październiku zwróciłem pieniądze ,a fakturę anulowałem.
 
 Dariusz Łukaszewski
 wiceprezes Polskiego Związku
Tenisowego i Górnik Bytom.

Wróć